Navigácia

Dokumenty

Streda 23. 1. 2019

 

Navigácia

Kalendár

Narodeniny a meniny

Počet návštev: 221814

Vitajte na stránkach našej školy

,, Aj malá škola môže vychovať veľkých ľudí "

                                                       

 

Novinky

  • Do galérie KARNEVAL boli pridané fotografie.

  • Posledný deň pred vianočnými prázdninami sme si spríjemnili zdobením medovníčkov, ktoré si žiaci vopred napiekli spoločne s rodičmi. Svoju zručnosť predviedli pri zdobení a viacerí sa stihli zapojiť i do výtvarnej súťaže,,Môj obľúbený rozprávkový hrdina".

  • K predvianočnému času neodmysliteľne patrí návšteva Rajeckého Betlehemu. Aj tento rok sme ho navštívili a pripomenuli si v ňom tradičné slovenské remeslá, hrady a zámky a tradície, ktoré sa zachovávajú dodnes. Žiaci si odtiaľ priniesli i pár suvenírov, ktoré si tam zakúpili.

  • Do galérie VIANOČNÉ TRHY V KUNERADE boli pridané fotografie.


  • Vo štvrtok 6.12. 2018 zavítal i do našej Základnej školy v Kunerade MIKULÁŠ s ANJELIKOM, ktorí sa už veľmi tešili na program, ktorý si pre nich pripravili naši žiaci. Po triedach predviedli pásma scénok, tančekov, básní a piesní. Program bol bohatý a určite sa páčil všetkým prítomným. Za odmenu dostali žiaci balíčky so sladkosťami. Ďakujeme obetavým rodičom i p. starostke za spríjemnenie atmosféry bežných školských dní, za darčeky a p. učiteľkám a žiakom za nacvičenie a prezentovanie pestrého programu.

  • Dnes sme v rámci exkurzie navštívili Rosenfeldov palác, kde nám pracovníci kultúrnej pamiatky okrem prehliadky palácu priblížili i históriu bábok. Žiaci si prakticky vyskúšali hrať bábkové, maňuškové a tieňové divadlo. Mali si možnosť vyskúšať rôzne zvukové i svetelné efekty v rámci divadla a nakoniec si každý žiak vyrobil jednoduchú bábku, ktorú si mohol odniesť domov.

  • V rámci vizitácie farnosti Konská navštívil našu Základnú školu v Kunerade biskup Žilinskej diecézy Mons. Tomáš Galis. Žiaci sa na jeho návštevu veľmi tešili. Pripravili si pre neho mnoho zvedavých otázok a celé stretnutie prebehlo vo veľmi veselej atmosfére. Sme veľmi vďační za jeho návštevu.

  • Každoročne počas hodových osláv v Kunerade býva v piatok Detská diskotéka. Okrem rozprávkových postavičiek, ktoré sprevádzali deti počas diskotéky, p. učiteľky zo ZŠ a MŠ nádherne vyzdobili detské tváričky podľa prianí detí. O zábavu so skvelými svetelnými efektami sa postaral DJ Ľ. Machút. Ďakujeme všetkým organizátorom za skvelú akciu.

  • V piatok 14.9. 2018 prišli do našej ZŠ hudobníci zo Školy života s náučným pásmom- ZÁCHRANÁR. Profesionálna záchranárka z Červeného kríža žiakom názorne predviedla ako dávať prvú pomoc - umelé dýchanie i masáž srdca. Vysvetlila im zásady poskytnutia prvej pomoci i nebezpečenstvo rizík s ktorými sa môžu stretnúť. Žiaci si prakticky vyskúšali dať umelé dýchanie i masáž srdca priamo na figuríne. Celé stretnutie sa nieslo v duchu záchrany života a poskytnutia prvej pomoci, navyše bolo oživené piesňami umelcov a spevom detí. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie.