Navigácia

Navigácia

Kalendár

Narodeniny a meniny

Zajtra (Pondelok 24.9.2018)
Laura Maráková (prvá)
Pozajtra (Utorok 25.9.2018)
Alex Horník (tretia)
Počet návštev: 208313

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
anglický jazyk ANJ
dramatická výchova DRA
hudobná výchova HUV
informatická výchova IFV
matematika MAT
náboženská výchova NBV
pracovné vyučovanie PVC
prírodoveda PDA
prvouka PVO
slovensky jazyk a literatúra SJL
Správanie Spr
telesná a športová výchova TSV
telesná výchova TEV
Tvorivé čítanie
vlastiveda VLA
výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2019.0.1124 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.09.2018