Navigácia

Navigácia

Kalendár

Narodeniny a meniny

Zajtra (Pondelok 23.4.2018)
Andrej Horník (druhá)
Pozajtra (Utorok 24.4.2018)
Juraj Urbanec (prvá)
Počet návštev: 192514

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
anglický jazyk ANJ
dramatická výchova DRA
hudobná výchova HUV
informatická výchova IFV
matematika MAT
náboženská výchova NBV
pracovné vyučovanie PVC
prírodoveda PDA
prvouka PVO
slovensky jazyk a literatúra SJL
Správanie Spr
telesná a športová výchova TSV
telesná výchova TEV
Tvorivé čítanie
vlastiveda VLA
výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2018.0.1088 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.03.2018