Navigácia

Navigácia

Kalendár

Narodeniny a meniny

Počet návštev: 221812

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
anglický jazyk ANJ
dramatická výchova DRA
hudobná výchova HUV
informatická výchova IFV
matematika MAT
náboženská výchova NBV
pracovné vyučovanie PVC
prírodoveda PDA
prvouka PVO
slovensky jazyk a literatúra SJL
Správanie Spr
telesná a športová výchova TSV
telesná výchova TEV
Tvorivé čítanie
vlastiveda VLA
výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2019.0.1144 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.12.2018