Navigácia

Navigácia

Kalendár

Narodeniny a meniny

Zajtra (Pondelok 23.7.2018)
Ján Jaššo (druhá)
Počet návštev: 200065

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
anglický jazyk ANJ
dramatická výchova DRA
hudobná výchova HUV
informatická výchova IFV
matematika MAT
náboženská výchova NBV
pracovné vyučovanie PVC
prírodoveda PDA
prvouka PVO
slovensky jazyk a literatúra SJL
Správanie Spr
telesná a športová výchova TSV
telesná výchova TEV
Tvorivé čítanie
vlastiveda VLA
výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2018.0.1113 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.06.2018