Navigácia

Navigácia

Kalendár

Narodeniny a meniny

Počet návštev: 221810
 • KARNEVAL

  Do galérie KARNEVAL boli pridané fotografie.

 • ZDOBENIE MEDOVNÍČKOV

  Posledný deň pred vianočnými prázdninami sme si spríjemnili zdobením medovníčkov, ktoré si žiaci vopred napiekli spoločne s rodičmi. Svoju zručnosť predviedli pri zdobení a viacerí sa stihli zapojiť i do výtvarnej súťaže,,Môj obľúbený rozprávkový hrdina".

 • EXKURZIA BETLEHEM

  K predvianočnému času neodmysliteľne patrí návšteva Rajeckého Betlehemu. Aj tento rok sme ho navštívili a pripomenuli si v ňom tradičné slovenské remeslá, hrady a zámky a tradície, ktoré sa zachovávajú dodnes. Žiaci si odtiaľ priniesli i pár suvenírov, ktoré si tam zakúpili.

 • VIANOČNÉ TRHY V KUNERADE

  Do galérie VIANOČNÉ TRHY V KUNERADE boli pridané fotografie.

 • NÁVŠTEVA PREDŠKOLÁKOV V ZŠ

  Do galérie NÁVŠTEVA PREDŠKOLÁKOV V ZŠ boli pridané fotografie.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • MIKULÁŠ


  Vo štvrtok 6.12. 2018 zavítal i do našej Základnej školy v Kunerade MIKULÁŠ s ANJELIKOM, ktorí sa už veľmi tešili na program, ktorý si pre nich pripravili naši žiaci. Po triedach predviedli pásma scénok, tančekov, básní a piesní. Program bol bohatý a určite sa páčil všetkým prítomným. Za odmenu dostali žiaci balíčky so sladkosťami. Ďakujeme obetavým rodičom i p. starostke za spríjemnenie atmosféry bežných školských dní, za darčeky a p. učiteľkám a žiakom za nacvičenie a prezentovanie pestrého programu.

 • ROSENFELDOV PALÁC- EXKURZIA

  Dnes sme v rámci exkurzie navštívili Rosenfeldov palác, kde nám pracovníci  kultúrnej pamiatky okrem prehliadky palácu priblížili i históriu bábok. Žiaci si prakticky vyskúšali hrať bábkové, maňuškové a tieňové divadlo. Mali si možnosť vyskúšať rôzne zvukové i svetelné efekty v rámci divadla a nakoniec si každý žiak vyrobil jednoduchú bábku, ktorú si mohol odniesť domov.  

 • Návšteva biskupa Mons. Tomáša Galisa v ZŠ

  V rámci vizitácie farnosti Konská navštívil našu Základnú školu v Kunerade biskup Žilinskej diecézy Mons. Tomáš Galis. Žiaci sa na jeho návštevu veľmi tešili. Pripravili si pre neho mnoho zvedavých otázok a celé stretnutie prebehlo vo veľmi veselej atmosfére. Sme veľmi vďační za jeho návštevu.

 • HODY-DETSKÁ DISCO

  Každoročne počas hodových osláv v Kunerade býva v piatok Detská diskotéka. Okrem rozprávkových postavičiek, ktoré sprevádzali deti počas diskotéky, p. učiteľky zo ZŠ a MŠ nádherne vyzdobili detské tváričky podľa prianí detí. O zábavu so skvelými svetelnými efektami sa postaral DJ Ľ. Machút. Ďakujeme všetkým organizátorom za skvelú akciu.

 • ŠKOLA ŽIVOTA- ZÁCHRANÁR

  V piatok 14.9. 2018 prišli do našej ZŠ hudobníci zo Školy života s náučným pásmom- ZÁCHRANÁR. Profesionálna záchranárka z Červeného kríža žiakom názorne predviedla ako dávať prvú pomoc - umelé dýchanie i masáž srdca. Vysvetlila im zásady poskytnutia prvej pomoci i nebezpečenstvo rizík s ktorými sa môžu stretnúť. Žiaci si prakticky vyskúšali dať umelé dýchanie i masáž srdca priamo na figuríne. Celé stretnutie sa nieslo v duchu záchrany života a poskytnutia prvej pomoci, navyše bolo oživené  piesňami umelcov a spevom detí. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie.

 • JESENNÉ CVIČENIA

  Dňa 21.9.2018 sme využili krásne počasie na Jesenné cvičenia v prírode. Okrem pozorovania zmien v prírode si žiaci prakticky vyskúšali určovanie polohy rôznych miest podľa kompasu a buzoly. Zopakovali si bezpečnosť pri zakladaní, udržiavaní a uhasení ohňa.Jesenné cvičenia zavŕšili bohatým úlovkom hríbov.

 • Slávnostné otvorenie šk. roka 2018 /2019

  Dňa 3.9.2018 sme slávnostne otvorili šk. rok 2018/2019 netradične v nových krojoch. Do nového šk. roku si prajeme veľa trpezlivosti a úspechov.

 • DEŇ ZEME

 • STAVANIE MÁJA

 • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

  Do galérie ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA boli pridané fotografie.

 • POŽIAR V DOMÁCNOSTI - VYHODNOTENIE

  Do galérie POŽIAR V DOMÁCNOSTI - VYHODNOTENIE boli pridané fotografie.

 • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ- 26.3.2018

  Do galérie DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ- 26.3.2018 boli pridané fotografie.

 • SLÁVIK ZŠ KUNERAD

  Do galérie SLÁVIK ZŠ KUNERAD boli pridané fotografie.

 • MAREC-MESIAC KNIHY

  Do galérie MAREC-MESIAC KNIHY boli pridané fotografie.

strana: